Đeo hàm duy trì sau khi niềng răng có kết quả không?

Đeo hàm duy trì sau khi tháo niềng răng là điều thực sự rất cấp thiết để duy trì kết quả niềng răng của bạn đạt được hiệu quả tốt nhất . thế nhưng nhiều người bệnhlại thực sự xem nhẹ khoảng thời gian chăm sóc hậu niềng răng này . Tại sao phải tiến …

Đeo hàm duy trì sau khi niềng răng có kết quả không? Read More »